GDPR

2018-05-25, Kalmar

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som telefonnummer samt eventuellt mejladress. Syftet med behandling av ditt telefonnummer är för att du ska kunna motta sms-påminnelse 48h innan din behandling. Syftet med behandling av din mejladress är för att du ska kunna logga in via vår onlinebokning och själv kunna administrera dina bokningar samt de uppgifter du vill dela med dig av till oss. Vidare används din mejladress i syfte att ge dig relevanta erbjudande från oss via våra mejlutskick. Notera att vi aldrig behandlar personnummer.

Vi har fått dina uppgifter från ditt bokningstillfälle vilket är ett nödvändigt krav hos oss för att genomföra en bokning. Enda gången vi inte behandlar dina uppgifter är när du själv genomfört en bokning via telefon och själv valt att inte uppge ditt telefonnummer. Fördelarna du då mister nämns i första stycket. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är att kunna genomföra dina beställda tjänster hos oss på Intermezzo Frisör & Shop. Dina uppgifter kommer att sparas i upp till tre år. Har ett konto varit inaktivt i tre år raderas det automatiskt ur vårt system. Du har när som helst möjlighet att tas bort ur vårt register.

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med ConnectMedia AB. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.